O FIRMIE

   Spółka prowadzi działalność od roku 1991 na rynku regionalnym i ogólnokrajowym.
Jest uznanym partnerem szeregu przedsiębiorstw i koncernów działających w branży budowlanej.             

                                                                            czytaj więcej

USŁUGI

   Kompleksowe usługi budowlane w zakresie:
- robót budowlanych ziemnych, robót związanych z przygotowaniem terenów pod budowę.
                                                                           
czytaj więcej

SPRZĘT

   Samochody samowyładowcze, samochody uniwersalne, sprzęt budowlany.
                                                                             czytaj więcej

 
   
© BAUMA Sp. z o. o.
 2007
   
   
  start |o firmie | usługi | sprzęt | materiały | kontakt